Internet

Pre firmy a organizácie, ktoré vyžadujú vysokú kvalitu a garanciu pripojenia.

BiznisNet

Špecifikácia programov BiznisNet:

 • časovo aj dátovo neobmedzené,
 • žiadne FUP (Fair-Use-Policy),
 • agregácia max 1:5

Inštalácia pripojenia BiznisNet obsahuje:

 • nainštalovanie antény v pásme 5GHz,
 • dotiahnutie dátového kábla od nainštalovanej antény k požadovanému zariadeniu,
 • konfigurácia zariadenia pre pripojenie do siete Citicom,
 • odskúšanie funkčnosti pripojenia.
 • 24 hodinový dohľad,
 • reverzný DNS záznam,
 • pevná verejná IP adresa,
 • 24 hodinový pristup do Zákaznickej zóny.

BiznisNet One BiznisNet Two BiznisNet Three
meter 3 meter 5 meter 7
Rýchlosť 5 Mb/s / 2 Mb/s 10 Mb/s / 5 Mb/s 15 Mb/s / 7 Mb/s
Mesačná cena služby 49,90 € 99,90 € 149,90 €
Zriaďovací poplatok 333 € 333 € 333 €

BiznisGarant

Špecifikácia programov BiznisGarant:

 • časovo aj dátovo neobmedzené,
 • žiadne FUP (Fair-Use-Policy),
 • neagregované pripojenie

Technické parametre služby

Prenosové kapacity až do 10 Gbit/s.

Inštalácia pripojenia BiznisGarant obsahuje

 • nainštalovanie antény v licencovanom alebo voľnom pásme
 • dotiahnutie dátového kábla od nainštalovanej antény k požadovanému zariadeniu,
 • konfigurácia zariadenia pre pripojenie do siete Citicom,
 • odskúšanie funkčnosti pripojenia.
 • 24 hodinový dohľad,
 • reverzný DNS záznam,
 • pevná verejná IP adresa,
 • SLA – zmluvne garantuje dodržanie dohodnutej dostupnosti a priepustnosti pripojenia,
 • Urgentné riešenie porúch,
 • 24 hodinový pristup do Zákaznickej zóny.

Služba je určená pre spoločnosti s vysokými nárokmi na dátovú komunikáciu a firemné aplikácie alebo pre lokálnych poskytovateľov pripojenia na Internet.

Poskytovanie tejto služby je individuálne a preto je nutné posúdiť každého zákazníka samostatne. Z toho vyplýva aj individuálne vypracovanie cenovej ponuky.