Výhody elektronickej faktúry

Cieľom elektronickej fakturácie je nahradiť papierové doklady elektronickými a umožniť plnú automatizáciu procesu vystavovania a príjmu elektronických dokladov. Elektronická fakturácia prináša tieto základné výhody:

  • zrýchlenie procesu (faktúra je prenesená behom niekoľkých minút),
  • úspora ľudskej práce (balenie a distribúcia obálok),
  • zamedzenie vzniku chýb (prepisovanie dokladov),
  • úspora nákladov za poštovné,
  • úspora papieru (ekológia),
  • nižšie náklady na archivačné priestory,
  • rýchlejšie vyhľadanie dokladu,
  • elektronická faktúra je bezplatná,
  • zvýšenie bezpečnosti (elektronický podpis a šifrovanie).