Spoločenská zodpovednosť

Spoločnosť Citicom si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť predovšetkým voči životnému prostrediu, na ktoré kladie nemalé nároky predovšetkym spotrebou elektrickej energie. Dbá na ekologický rozmer svojich aktivít a prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju.

Z tohto dôvodu sme zaujali stanovisko budovať a využívať energeticky nenáročné zariadenia. Snažíme sa rozvíjať myšlienku zelenej energie.

Naša spoločnosť zaradila do svojho porfólia elektronický podpis, hlavne z dôvodu podpory myšlienky bezpapierovej elektronickej komunikácie.

Zároveň odporúčame využívať naším zákazníkom možnosť zasielania iba elektronických digitálne podpísaných a daňovo uznaných faktúr za účelom šetrenia našich lesov.