Q‐Sign

Klientská aplikácia QSign™ je určená na podpisovanie a overovanie dokumentov pomocou zaručeného elektronického podpisu (ZEP) v zmysle legislatívy Slovenskej republiky. Je určená najmä pre jednotlivcov a menšie organizácie. Slúži ako prostriedok na podpisovanie dokumentov z bežného kancelárskeho softvéru v prostredí Microsoft® Windows®.

Produkt vznikol v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom SR, ktorý ho poskytuje pre potreby štátnej správy SR. Je vytvorený v súlade s legislatívou SR týkajúcou sa elektronického podpisu, čo umožňuje ho plne využiť v administratívnom a obchodnom styku.

Základné klientské aplikácie QSign

QSign s licenciou na overovanie

  • Funkcia tvorby a overenia elektronického podpisu (EP),
  • Funkcia overenia zaručeného elektronického podpisu (ZEP).

QSign Personal

  • Licencia je naviazaná na konkrétny vydaný kvalifikovaný certifikát a je platná po dobu platnosti tohto certifikátu,
  • Funkcia tvorby a overenia elektronického podpisu aj zaručeného elektronického podpisu (EP, ZEP).

QSign Office

  • Licencia je naviazaná na konkrétny počítač, dostupná pre neobmedzený počet používateľov a ich kvalifikovaných certifikátov,
  • Funkcia tvorby a overenia elektronického podpisu aj zaručeného elektronického podpisu (EP, ZEP).

Doplnkové produkty ku klientským aplikáciám

QSign Batch Signer

  • Doplnkový modul k produktu QSign Office,
  • Poskytuje možnosť hromadného podpisovania dokumentov pre organizácie, ktoré vyžadujú hromadné podpisovanie,

ZEP eLearning

  • Elektronický kurz poskytuje prehľad problematiky ZEP a možnosti jeho využitia,
  • Interaktívny návod pre prácu s aplikáciou QSign.

Qsign Personal Standard QSign Personal Professional QSign Personal Premium QSign Office
Popis licencie Umožňuje podpisovať formáty TXT, RTF a DOC. Umožňuje podpisovať formáty TXT, RTF, DOC, PDF, PNG, TIFF a 602XML. Umožňuje podpisovať formáty TXT, DOC, PDF, PNG, TIFF, 602XML a XML formuláre ORSR. Umožňuje podpisovať formáty TXT, DOC, PDF, PNG, TIFF, 602XML a XML formuláre ORSR.
Cena za licenciu 34,80 € 70,80 € 106,80 € 190,80 €