Pokrytie

Služby pripojenia na Internet poskytujeme v nasledujúcich lokalitách.

Wifinet NG

Bojnice, Cígeľ, Hradec, Chrenovec-Brusno, Kanianka, Koš, Laskár, Lazany, Lehota pod Vtáčnikom, Lípnik, Malá Lehôtka, Malinová, Nedožery-Brezany, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Podhradie, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Prievidza, Sebedražie, Veľká Čausa, Veľká Lehôtka, Zemianské Kostoľany

FiberMax - Prievidza

Andreja Bednára, Andreja Mišúta, Andreja Žarnova, Antona Bernoláka, Eleny Maróthy-Šoltésovej, Energetikov, Ivana Bukovčana, Ivana Krasku, Jána Okáľa, Jána Palárika, Jána Roháča, Janka Francisciho, Janka Matúšku, Jozefa Ignáca Bajzu, Juraja Fándlyho, Koceľova, Kolomana Novackého, Ľuda Ondrejova, Makovického, Martina Rázusa, Maxima Gorkého, Mojmírova, Na karasiny, Nad terasami, Pavla Jozefa Šafárika, Rad Leva Nikolajeviča Tolstého, Sad Dominika Tatarku, Šulelova, Urbánková, Vavrinca Benedikta, Vladimíra Clementisa