Podporujeme

  • Abecedy.sk - Projekt tvorby kvalitných učebných pomôcok na CD nosičoch s nahrávkami slovenskej, českej a svetovej literatúry.
  • Formusic.sk - Promotingová agentúra zaoberajúca sa organizovaním spoločenských podujatí.