Telefónne čísla

IP ústredňa PBX disponuje rozsiahlymi základnými ale aj pokročilými telefónnymi funkciami.

Služba správy PBX ústredne je určená pre firmy a organizácie verejnej správy, ktoré hľadajú bezpečnú a spoľahlivú IP ústredňu.

Funkcie PBX ústredne:

 • Automatická voľba smerovania (ARS)
 • Smerovanie s minimalizáciou nákladov (LCR)
 • Hudba na pozadí (BGM)
 • Správa nákladov
 • Parkovanie hovorov
 • Skupina prevzatia hovoru (Call Pickup Group)
 • Smerovanie na základe čísla volajúceho (CLI)
 • Triedy služieb (COS)
 • Oneskorené vyzváňanie
 • Priame vnútorné vytáčanie (DID)
 • Priamy prístup k vnútornému systému (DISA)
 • Potlačenie echa
 • Zamknutie pobočky
 • Flexibilný plán číslovania
 • Plávajúce pobočky
 • Funkcie Incoming Group (Hunting Group)
 • Presmerovanie volania – obsadené
 • Presmerovanie volania – volaný nepríjma
 • Presmerovanie volania – okamžité
 • Presmerovanie volania – nasleduj ma
 • Interaktívne hlasové systémy (IVR)
 • Manažérske funkcie
 • On-line diagnostika
 • Funkcie pre operátorov
 • Skupina externého hlásenia (Paging Group)
 • Autokonfigurácia
 • Diaľková kontrola stavu pobočky (DISA)
 • Skupinové vyzváňania
 • Záznam informácií o hovoroch (CDR)
 • Časové režimy (Deň / Noc)
 • Zákaz medzimestských / medzinárodných hovorov
 • Vonkajšia skupina (Trunk Group)
 • Funkcia User Group
 • Funkcia VIP-Call
 • Identifikácia volajúceho (CLIP)
 • Call centrum
 • Konferenčné hovory