Formy úhrady faktúry

Faktúry sú zasielané zvyčajne mesačne (ak nie je dohodnuté inak) elektronicky na zadanú Vašu e-mailovú adresu alebo v papierovej forme poštou.

Faktúry môžete uhrádzať nasledovnými spôsobmi:

  • Platobným príkazom - na základe vystavenej faktúry zadať prevodný príkaz pomocou internet bankingu alebo na pobočke banky. Klientom s fixnou výškou faktúrovanej sumy odporúčame zadať si trvalý príkaz na číslo účtu 2623051161/1100 Tatrabanka, a.s., a ako variabilný symbol uviesť zvyčajne číslo zmluvy resp. symbol uvedený na faktúre.
  • Poštovou poukážkou typ U - vyplnením poukážky a podaním na pobočke Slovenskej pošty je potrebné uviesť číslo účtu 2623051161/1100 Tatrabanka, a.s., a ako variabilný symbol uviesť zvyčajne číslo zmluvy resp. symbol uvedený na faktúre.
  • Hotovosť - faktúry môžete uhrádzať hotovosťou na pobočke spoločnosti v Prievidzi každý pracovný deň od 9 hod. do 17 hod.

V prípade ďalších otázok Vám ochotne poriadia naši pracovníci na telefónnom čísle 046 235 00 01 resp. 0850 000 500 alebo na e-mailovej adrese: billing(at)citicom.sk