Formuláre

  • Vzor zmluvy o pripojení
  • Vzor zmluvy o prenájme telekomunikačného zariadenia
  • Reklamačný formulár
  • Servisný protokol
  • Vzor výpovede zmluvy