Dostupnosť služby VoIP

Služba VoIP je dostupná všade, kde je dostupné pripojenie k Internetu (napr. služby BiznisGarant).

Aby bolo možné zaistiť kvalitu hlasových služieb je potrebné zaistiť niektoré parametre IP siete:

  • min. rýchlosť pripojenia k internetu 128 kbps (v oboch smeroch)*,
  • max. priemerná odozva 150 ms,
  • max. rozdiel medzi maximom a minimom odozvy (jitter) do 20 ms,
  • stratovosť packetov max. 1 % (ideálne však 0 %),
  • pre pripojenie k Internetu nastavte QoS adekvátne počtu súčasných hovorov (pokiaľ je to možné, zaistite pre VoIP vyhradené internetové pripojenie).

*) rýchlosť uvedená pre 1 hlasový kanál. V prípade viacero súbežných hovorov je nutné zaistiť adekvátne vyššiu rýchlosť internetovej prípojky.