Dokumenty a cenníky

Cenníky a Všeobecné podmienky

  • Cenník internetu pre domácnosti (platný od 1. 10. 2015)
  • Cenník registračnej autority (platný od 12. 4. 2010)
  • Cenník služieb a zariadení (platný od 1. 1. 2011)
  • Všeobecné podmienky (platné od 1. 4. 2017)

Iné dokumenty

  • Technická špecifikácia účastníckych rozhraní (platná od 16. 5. 2008)