Aktivácia Elektronickej faktúry

Elektronickú faktúru si môžete po vyplnený nasledujúceho formuláru

Na využívanie služby Elektronická faktúra je nevyhnutný počítač s pripojením na internet, e-mailová schránka s dostatočnou kapacitou a prehliadač súborov typu .PDF ( Adobe Acrobat Reader vo verzií 6.0) alebo novšej. Archív všetkých vystavených faktúr máte k dispozícií po prihlásení sa do zákaznickeh zóny.